Friday 8-8:30pm : 倍恩話家常
主持人: 朱琬萍, 孫大偉
邀請您來話話家常! 日常生活的事情, 舉凡吃喝玩樂裡的 - 旅遊天地, 教養子女, 食衣住行, 天南地北, 與你共享資訊, 同享喜樂!

06.23.2017_2017六月新聞

06.16.2017斐濟(5)

06.09.2017斐濟(4)

06.02.2017斐濟(3)

05.26.2017斐濟(2)

05.19.2017斐濟(1)

05.12.2017澳大利亞(5)

05.05.2017澳大利亞(4)

04.28.2017澳大利亞(3)

04.21.2017澳大利亞(2)

Next Page »