Friday 8-8:30pm : 倍恩話家常
主持人: 朱琬萍, 孫大偉
邀請您來話話家常! 日常生活的事情, 舉凡吃喝玩樂裡的 - 旅遊天地, 教養子女, 食衣住行, 天南地北, 與你共享資訊, 同享喜樂!
please visit the archives to hear past episodes.

01.21.2022虎年何處去(1)

01.14.2022奇幻之旅(11) – 完結篇

01.07.2022奇幻之旅(10) – 新澤西州&紐約市

12.31.2021奇幻之旅(9) – 首府&費城

12.24.2021奇幻之旅(8) – 西維吉尼亞州&馬里蘭州

12.17.2021奇幻之旅(7) – 肯德基州

12.10.2021奇幻之旅(6) – 密蘇里州

12.03.2021奇幻之旅(5) – 南達克他州~內布拉斯加州

11.26.2021奇幻之旅(4) – 美國總統雕像山

11.19.2021奇幻之旅(3) – 猶他州&懷厄明州